skrzynki.biz

logo

REGULAMIN SPRZEDAŻY

AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE LOKATORSKICH SKRZYNEK NA LISTY

Polskie ustawodawstwo w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych powstało w celu dostosowania polskiego prawa do prawa Unii Europejskiej.

Składowe wytycznych Unii Europejskiej

Dyrektywa 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 15 grudnia 1997 r w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych i poprawy jakości usług ( Dz. Urz. UE L 15 1998 )

Dyrektywa 2002/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 10 czerwca 2002 r ( Dz. Urz. UE L 178 1998 )

Rozporządzenie WE nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 29 września 2003 r ( Dz. Urz. L 284, 2003) - Dyrektywa Pocztowa

Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r Prawo Pocztowe ( Dz. U. nr 130/2003, poz. 1188 z późn.zm.)

Ustawa z dnia 18 marca 2004 r Prawo Pocztowe - zmiany( Dz.U. nr 69/2004, poz. 627 z późn. zm. )

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych( Dz. U. nr 177/2003, poz. 1731 z późn. zm. )

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych ( Dz. U. nr 83/2004, poz. 770 z późn. zm. )

norma PN - EN 13724 : 2004